اخبار داخلی ایران یاسا

بازدید رئیس سازمان صمت استان تهران از ایران یاسا

🎤به گزارش روابط عمومی ایران یاسا رئیس سازمان صمت استان تهران و هیئت همراه،روز چهارشنبه 13 مرداد ماه با حضور در شرکت ایران یاسا از این کارخانه بازدید نمودند.

🔴در این بازدید مهندس ترابی،مدیرعامل شرکت توضیحاتی در خصوص فعالیت ها،حوزه های کاری،دستاوردها و توانمندی های شرکت در تولید محصولات جدید ارائه نموده وافزایش دوبرابری تولید تایرهای تیوبلس، تولید تیوب خودرو و جذب نیرو را از مهمترین اهداف سال جاری دانستند.

🔴مهندس سیجانی رئیس سازمان صمت استان تهران پیشرفت های ایران یاسا را به عنوان واحدتولیدی فعال وپویاکه در شرایط ظالمانه تحریم با قدرت در جهت اهداف جمهوری اسلامی ایران پیش می رود ستود و دستاوردهای ایران یاسا در خصوص پروژه تولید تایرهای نسل دوم تیوبلس موتورسیکلت وهمچنین رشدتولید 1000تن محصولات این شرکت رایک موفقیت بزرگ دانست.

🔴درپایان مهندس سیجانی ضمن اعلام رضایت از عملکرد ایران یاسا گفت سازمان صمت استان تهران آماده مساعدت و مانع زدایی در خصوص مشکلات کارخانه و طرح های توسعه ای این شرکت خواهد بود