تایر موتورسیکلت شهری سایز 18-110/90

ویژگی های لاستیک :

 • نوع لاستیک : تیوبلس
 • پهنا : 110 میلی متر
 • فاق لاستیک : 90 میلی متر
 • سایز رینگ : 18
 • کاربری: شهری
 • مناسب برای : تایر عقب موتورسیکلت
 • دارای سه سال ضمانت تعویض
توضیحات

تایر موتورسیکلت شهری سایز 18-110/90

تایر موتورسیکلت سایز 18-110/90 ایران یاسا محصولی با کیفیت مناسب برای موتورسیکلت های با سایز رینگ 18 اینچ می باشد که عمدتا برای تایر عقب مورد استفاده قرار می گیرد.شایان ذکر است این محصول طی بازنگری صورت گرفته در فرآیند تولید، رفع ایراد گردیده و تولیدات جدید با کیفیت بهتر در اختیار مشتریان قرار می گیرد،ضمنا در راستای رضایت بیشتر موتورسواران و کاربران تایر موتورسیکلت سایز 18-110/90 ایران یاسا ضمانت سه ساله تعویض نیز برای این محصول در نظر گرفته شده است.

 

محصولات مشابه :

تایر موتورسیکلت 18-100/90 ایران یاسا

تایر موتورسیکلت 18-90/90 ایران یاسا

 

 

تایر موتورسیکلت شهری سایز 18-110/90

ویژگی های لاستیک :

 • نوع لاستیک : تیوبلس
 • پهنا : 110 میلی متر
 • فاق لاستیک : 90 میلی متر
 • سایز رینگ : 18
 • کاربری: شهری
 • مناسب برای : تایر عقب موتورسیکلت
 • دارای سه سال ضمانت تعویض
توضیحات

تایر موتورسیکلت شهری سایز 18-110/90

تایر موتورسیکلت سایز 18-110/90 ایران یاسا محصولی با کیفیت مناسب برای موتورسیکلت های با سایز رینگ 18 اینچ می باشد که عمدتا برای تایر عقب مورد استفاده قرار می گیرد.شایان ذکر است این محصول طی بازنگری صورت گرفته در فرآیند تولید، رفع ایراد گردیده و تولیدات جدید با کیفیت بهتر در اختیار مشتریان قرار می گیرد،ضمنا در راستای رضایت بیشتر موتورسواران و کاربران تایر موتورسیکلت سایز 18-110/90 ایران یاسا ضمانت سه ساله تعویض نیز برای این محصول در نظر گرفته شده است.

 

محصولات مشابه : 

تایر موتورسیکلت 18-100/90 ایران یاسا

تایر موتورسیکلت 18-90/90 ایران یاسا

 

 

تایر موتورسیکلت شهری سایز 18-110/90

ویژگی های لاستیک :

 • نوع لاستیک : تیوبلس
 • پهنا : 110 میلی متر
 • فاق لاستیک : 90 میلی متر
 • سایز رینگ : 18
 • کاربری: شهری
 • مناسب برای : تایر عقب موتورسیکلت
 • دارای سه سال ضمانت تعویض
توضیحات

تایر موتورسیکلت شهری سایز 18-110/90

تایر موتورسیکلت سایز 18-110/90 ایران یاسا محصولی با کیفیت مناسب برای موتورسیکلت های با سایز رینگ 18 اینچ می باشد که عمدتا برای تایر عقب مورد استفاده قرار می گیرد.شایان ذکر است این محصول طی بازنگری صورت گرفته در فرآیند تولید، رفع ایراد گردیده و تولیدات جدید با کیفیت بهتر در اختیار مشتریان قرار می گیرد،ضمنا در راستای رضایت بیشتر موتورسواران و کاربران تایر موتورسیکلت سایز 18-110/90 ایران یاسا ضمانت سه ساله تعویض نیز برای این محصول در نظر گرفته شده است.

 

محصولات مشابه :

تایر موتورسیکلت 18-100/90 ایران یاسا

تایر موتورسیکلت 18-90/90 ایران یاسا