تایر موتورسیکلت شهری سایز 18-100/90

ویژگی های لاستیک :

 • نوع لاستیک : تیوب تایپ
 • پهنا : 100 میلی متر
 • فاق لاستیک : 90 میلی متر
 • سایز رینگ : 18
 • کاربری: شهری
 • مناسب برای : تایر عقب موتورسیکلت

 

توضیحات

تایر موتورسیکلت شهری سایز 18-100/90

تایر موتورسیکلت سایز 18-100/90 ایران یاسا از جمله تایر های تیوب تایپ این شرکت با درجه کیفی A بوده که در زمره محصولات پرفروش این شرکت در گروه خود قرار می گیرد،دلیل محبوبیت این محصول را می توان دوام بالا، چسبندگی و فرمانپذیری مناسب به واسطه استفاده به عنوان تایر عقب موتورسیکلت برشمرد.پهنای 100 میلی متری فاق 90 میلی متری وسایز رینگ مورد استفاده آن نیز 18 اینچ می باشد.

محصولات مشابه :

تایر موتورسیکلت سایز 17-100/90 NP ایران یاسا

تایر موتورسیکلت شهری سایز 18-100/90

ویژگی های لاستیک :

 • نوع لاستیک : تیوب تایپ
 • پهنا : 100 میلی متر
 • فاق لاستیک : 90 میلی متر
 • سایز رینگ : 18
 • کاربری: شهری
 • مناسب برای : تایر عقب موتورسیکلت

 

توضیحات

تایر موتورسیکلت شهری سایز 18-100/90

تایر موتورسیکلت سایز 18-100/90 ایران یاسا از جمله تایر های تیوب تایپ این شرکت با درجه کیفی A بوده که در زمره محصولات پرفروش این شرکت در گروه خود قرار می گیرد،دلیل محبوبیت این محصول را می توان دوام بالا، چسبندگی و فرمانپذیری مناسب به واسطه استفاده به عنوان تایر عقب موتورسیکلت برشمرد.پهنای 100 میلی متری  فاق 90 میلی متری وسایز رینگ مورد استفاده آن نیز 18 اینچ می باشد.

محصولات مشابه :

تایر موتورسیکلت سایز 17-100/90 NP ایران یاسا

تایر موتورسیکلت شهری سایز 18-100/90

ویژگی های لاستیک :

 • نوع لاستیک : تیوب تایپ
 • پهنا : 100 میلی متر
 • فاق لاستیک : 90 میلی متر
 • سایز رینگ : 18
 • کاربری: شهری
 • مناسب برای : تایر عقب موتورسیکلت

 

توضیحات

تایر موتورسیکلت شهری سایز 18-100/90

تایر موتورسیکلت سایز 18-100/90 ایران یاسا از جمله تایر های تیوب تایپ این شرکت با درجه کیفی A بوده که در زمره محصولات پرفروش این شرکت در گروه خود قرار می گیرد،دلیل محبوبیت این محصول را می توان دوام بالا، چسبندگی و فرمانپذیری مناسب به واسطه استفاده به عنوان تایر عقب موتورسیکلت برشمرد.پهنای 100 میلی متری فاق 90 میلی متری وسایز رینگ مورد استفاده آن نیز 18 اینچ می باشد.

محصولات مشابه :

تایر موتورسیکلت سایز 17-100/90 NP ایران یاسا