اخبار داخلی ایران یاسا

دیدار وتبادل نظر مهندس عباس ترابی مدیرعامل ایران یاسا با مهندس مجاهد رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ومهندس موسوی مدیرعامل شرکت دوچرخ

جلسه-با-ایران-دوچرخ-+-رئیس-انجمن-موتورسیکلت

دیدار وتبادل نظر مهندس عباس ترابی مدیرعامل ایران یاسا با مهندس مجاهد رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ومهندس موسوی مدیرعامل شرکت ایران دوچرخ

چهارشنبه مورخ 1401/03/18 جلسه ای با محوریت بررسی و تامین نیازهای آتی کارخانجات تولیدموتورسیکلت در کارخانه ایران یاسا برگزارشد.

🔷در این جلسه آقایان مجاهد و موسوی بااشاره به افزایش ظرفیت تولید شرکت های تولیدکننده موتورسیکلت به نقش مهم شرکت ایران یاسا درچرخه تامین تایر محصولات تولیدی این شرکت ها به عنوان بزرگترین تولیدکننده تایر تیوبلس موتورسیکلت درایران تاکید نمودند.

ایشان طی سخنانی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در جهت افزایش تنوع محصولات در گروه بندی موتورسیکلت های بنزینی و آغاز افزایش تولید موتورسیکلتهای برقی به لزوم همکاری بیشتر با ایران یاسا تاکید کردند.

آماده تامین نیاز تولیدکنندگان موتورسیکلت در کشور هستیم

🔷مهندس عباس ترابی مدیرعامل ایران یاسا نیز بااشاره افزایش تنوع محصولات تولیدی در سال جدید و افتتاح پروژه افزایش صد درصدی ظرفیت تولید تایرهای نسل دوم تیوبلس این شرکت در خرداد ماه سال جاری، به آمادگی ایران یاسا جهت تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی موتورسیکلت تاکید کرد