اخبار برون سازمانی

برنامه‌های سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان چهارمحال و بختیاری

برنامه‌های سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان چهارمحال و بختیاری

برنامه‌های سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان چهارمحال و بختیاری

 

دکتر حجت‌الله عبدالملکی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور و در قالب بیست و چهارمین سفر استانی دولت مردمی به شهرستان‌های کیار و اردل سفر کرد.

برنامه‌های سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان چهارمحال و بختیاری

منبع : www.mcls.gov.ir