خبر

شصت و نهمین جلسه کمیته دائمی انرژی صنعت تایر

شصت و نهمین جلسه کمیته دائمی انرژی صنعت تایر

 

شصت و نهمین جلسه کمیته دائمی انرژی صنعت تایر

با حضور نماینده‌ی ایران یاسا جناب آقای عباس سلطانیان، شصت و نهمین جلسه کمیته دائمی انرژی صنعت تایر به میزبانی شرکت یزد تایر در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۲ در شهر يزد برگزار شد. در اين نشست درباره موضوعاتي همچون بررسی میزان انحراف مصرف نسبت به معیار و بررسی راهکارهای کاهش مصرف ميان مديران انرژي كارخانجات صنعت لاستيك بحث و تبادل نظر گرديد و گزارش های روند مصرف حامل‌های انرژی در شرکت‌ها در سه ماهه دوم سال 1402 و نیمه اول سال 1402 و گزارش بررسی وضعیت مصرف آب در صنعت تایر ایران و مقایسه با دنیا ارائه شد.
همچنين در پايان اين نشست توافق گرديد كه مدیران انرژی شرکت های صنعت تایر پیگیر موضوعاتی نظیر ماده 16 قانون جهش تولید و برنامه های جایگزین آب مصرفی شرکت ها باشند.

برای دیدن تصاویر این خبر اینجا کلیک کنید