اخبار داخلی ایران یاسا

پایبندی ایران یاسا به انجام مسئولیت های اجتماعی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ایران یاسا، در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و حاکمیت شرکتی در بعد زیست محیطی در شرکت ایران یاسا اقدامات مهم زیر صورت پذیرفت:

 • جایگزینی یک دستگاه کمپرسور تولید هوای فشرده با راندمان کاری بالا به جای 2 دستگاه کمپرسور با راندمان پایین
 • نصب و راه اندازی 2 دستگاه بویلر جدید با سیستم کنترل هوشمند
 • رفع مستمر نشتی های هوا و بخار
 • عایق نمودن خطوط انتقال بخار و همچنین استفاده حداکثری از هوا و بخار تولید شده

گفتنی است اقدامات مذکور منجر به این گردید که شدت مصرف انرژی حرارتی با روندی کاهشی از 23.5Gj/ton در سال 1400 به 22.5Gj/ton در سال 1401 رسیده و در زمینه انرژی الکتریکی نیز شاهد 1299Kwh/ton  در سال 1400 به  1223Kwh/ton در سال 1401 باشیم.

همچنین در بعد مسئولیت اجتماعی جهت کاهش آثار مخرب تنوع زیست محیطی می توان به اقدامات  زیر اشاره کرد:

 • انجام پایش و خود اظهاری به صورت مدون و مستمر
 • اندازه گیری صوت روز وشب
 • اندازه گیری خروجی بخارات، گازها و ذرات دودکش های بویلرها
 • اندازه گیری BOD-COD پساب خروجی به صورت ماهانه
 • استفاده مجدد از پساب خروجی تصفیه خانه جهت آبیاری فضای سبز و حفظ فضای سبز محیط شرکت
 • تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه برای امحاء مدیریت پسماندها با تدوین تفاهم نامه با خریدار جهت ردیابی پسماندها در راستای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی
 • دریافت گواهینامهISO45001 ایمنی و بهداشت شغلی و استقرار آن در شرکت