نظرسنجی شیلنگ آب و گاز

"ضروری" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

نوع محصولضروری

آیا از محصولات ایران یاسا رضایت دارید؟ضروری

1- میزان رضایت از تحمل فشار توسط شیلنگ
2- میزان رضایت از کارکرد،دوام و عمر شیلنگ
3- میزان رضایت از وضوح مشخصات شیلنگ در سطح آن
4- ارزیابی شما از در دسترس بودن محصول
5- میزان رضایت از یکنواختی قیمت در شبکه توزیع
6- میزان رضایت از تناسب کیفیت با قیمت محصول
7- میزان رضایت از کیفیت محصول در مقایسه با رقبا
8- میزان رضایت از اطلاع رسانی و تبلیغات محصولات
9- میزان اعتماد و اطمینان به برند ایران یاسا
10- میزان تمایل به توصیه محصولات ایران یاسا به دیگران
11- آیا تاکنون از خدمات پس از فروش ایران یاسا استفاده کرده اید؟
12- میزان رضایت از خدمات پس از فروش ایران یاسا
دلایل نارضایتی از خدمات پس از فروش: