اخبار برون سازمانی

میزان افزایش مستمری بازنشستگان تصویب شد

طبق مصوبه هیئت وزیران حداقل میزان دریافتی مستمری بگیران 5580000 تومان مصوب شد.

دریافتی سایر مستمری بگیران نیز با افزایش 10 درصدی بعلاوه ماهانه 650 هزار تومان کمک معیشتی تعیین شد.

لینک خبر : https://www.mcls.gov.ir/fa/news/272158