مناقصه و مزایده

مناقصه پ-401 تامین نیروی انسانی

مناقصه پ-401 تامین نیروی انسانی

مناقصه پ-401

تامین نیروی انسانی

شرکت ایران یاسا تایر و رابر در نظر دارد تامین نیروی انسانی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

تصویر کامل این آگهی را در ادامه مشاهده نمایید :

مناقصه-پ1401-تامین-نیروی-انسانی