مناقصه و مزایده

مناقصه پ- 401 تامین نیروی انسانی

مناقصه پ-401 تامین نیروی انسانی

مناقصه پ- 401

تامین نیروی انسانی

شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) در نظر دارد تامین نیروی انسانی از طریق مناقصه عمومی را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

برای مشاهده تصویر این آگهی روی عکس کلیک کنید : 

مناقصه-پ401 تامین نیروی انسانی