خبر

معارفه‌ی سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه جناب آقای مهندس فرزاد عبدالحمید

معارفه ی سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه جناب آقای مهندس فرزاد عبدالحمید

معارفه‌ی سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه جناب آقای مهندس فرزاد عبدالحمید

برای دیدن تصاویر این خبر اینجا کلیک کنید