مناقصه و مزایده

مزایده چ-401 واگذاری 5 دستگاه خودرو

مزایده چ-401 واگذاری 5 دستگاه خودرو

مزایده چ-401

واگذاری 5 دستگاه خودرو

شرکت ایران یاسا تایر و رابر در نظر دارد پنج دستگاه خودروی خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

تصویر این آگهی را در ادامه مشاهده نمایید :

مزایده-خودرو