مناقصه و مزایده

مزایده ث-401 اقلام راکد و مازاد

مزایده ث-401 اقلام راکد و مازاد

مزایده ث-401

اقلام راکد و مازاد

شرکت ایران یاسا تایر ورابر با استناد مصوبه کمیسیون معاملات به شماره 11- م – 01 در نظر دارد اقلام راکد و مازاد را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید. تصویر آگهی را در ادامه مشاهده نمایید.

 

مشاهده تصویر آگهی