مناقصه و مزایده

مزایده ب-401 واگذاری اقلام ضایعاتی و مازاد

مزایده ب-401 واگذاری اقلام ضایعاتی و مازاد

مزایده ب-401

واگذاری اقلام ضایعاتی و مازاد

شرکت ایران یاسا تایر و رابر با استناد مصوبه کمیسیون معاملات شماره 17-401 در نظر دارد ، اقلام ضایعاتی مازاد را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

تصویر کامل این آگهی را در ادامه مشاهده نمایید :

واگذاری-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی