مناقصه و مزایده

مزایده الف-401 واگذاری اقلام مازاد و ضایعاتی

مزایده الف-401 واگذاری اقلام مازاد و ضایعاتی

مزایده الف-401

واگذاری اقلام مازاد و ضایعاتی

برای مشاهده متن آگهی لینک زیر را کلیک کنید

 

مشاهده آگهی