مناقصه و مزایده

مزایده ج-401 واگذاری واحد مسکونی و اداری

مزایده ج-401 واگذاری واحد مسکونی و اداری

مزایده ج-401

واگذاری واحد مسکونی و اداری

شرکت ایران یاسا تایر ورابر در نظر دارد چهار واحد مسکونی و یک واحد اداری را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید.تصویر آگهی را در ادامه مشاهده نمایید.

 

مشاهده تصویر آگهی