اخبار برون سازمانی

مدیرعامل بانک توسعه تعاون از غرفه صباانرژی در نمایشگاه صنعت مالی دیدار کرد

محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در آخرین روز از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی در غرفه صباانرژی حضور یافت.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، در این دیدار فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) امروز جمعه 19 خرداد به کار خود پایان داد.