مناقصه و مزایده

لغو آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام

لغو آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام

لغو آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام

لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت ایران یاسا تایر و رابر(سهامی عام)
به شماره ثبت 6590 و شناسه ملی 10100440525 پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 5958 مورخ 8 اسفند 1402 به اطلاع سهامداران محترم شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) می رساند مجمع عمومی فوق العاده شرکت در ساعت 15 روز شنبه مورخ 19/12/1402 لغو گردید و متعاقباً زمان ومحل برگزاری مجمع فوق الذکر به حضورتان اعلام می گردد.

هیات مدیره شرکت ایران یاسا تایر ورابر(سهامی عام)