اخبار برون سازمانی

غرفه صباانرژی در سومین روز از نمایشگاه صنعت مالی میزبان مقامات وزارت کار بود

غرفه صباانرژی در سومین روز از نمایشگاه صنعت مالی میزبان نشستی با حضور دکتر مجتبی مولوی مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی و مهدی رضوی کیا رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، در این نشست دکتر زمان‌پور مدیرعامل هلدینگ در مورد طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت توضیحاتی را ارائه کرد.
نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) تا 19 خرداد در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران دایر می‌باشد.​