مناقصه و مزایده

شناسایی تأمین کنندگان مواد اولیه

شناسایی تأمین کنندگان مواد اولیه

شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) به منظور شناسایی و توسعه منابع تأمین مواد اولیه تولید تایر، منطبق با جدول برنامه ریزی 6 ماهه سال 1403، از تمامی تأمین کنندگان مواد اولیه مرتبط، جهت اعلام همکاری دعوت به عمل می آورد.

جهت دریافت لیست پیش بینی مواد بری 6 ماهه سال 1403 کلیک فرمائید