اخبار داخلی ایران یاسا

شرکت ایران یاسا در کتاب صادر کنندگان برتر سال 1400

ایران یاسا صادر کننده ممتاز ملی 1400

مشخصات شرکت ایران یاسا به عنوان بزرگترین تولید کننده تایر تیوبلس موتورسیکلت، تایر دوچرخه، فرقون، ویلچر و انواع شیلنگ استاندارد آب و گاز که پیشتر در روز ملی صادرات به عنوان صادر کننده نمونه ملی در سال 1400 معرفی شده بود  در کتاب صادرکنندگان نمونه سال 1400 مجددا معرفی شد.