اخبار داخلی ایران یاسا

توسعه تعاونی مصرف کارکنان شرکت ایران یاسا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ایران یاسا، با هدف ارتقای سطح رفاهی پرسنل شرکت، طرح توسعه تعاونی مصرف کارکنان با حضور مدیرعامل، معاون محترم مالی و اداری و جمعی از مدیران شرکت

افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
گفتنی است تعاونی مصرف کارکنان ایران یاسا با بیش از 920 نفر سهامدار در راستای خدمات بهتر به پرسنل، اقلام شوینده و بهداشتی، مواد غذایی، لوازم خانگی، پوشاک و لاستیک موتور سیکلت و خودرو را با شرایط حداکثر 12 قسط و 12 درصد زیر قیمت مصرف کننده ارائه می‌کند.
شایان ذکر است طرح توسعه تعاونی مصرف ظرف مدت 15 روز و در جهت حفظ منافع سهامداران با حداقل هزینه ها و بیشتر از منابع درون شرکت انجام شد.