اخبار داخلی ایران یاسا

تبدیل وضعیت پرسنل مشمول طرح ایثارگران و جانبازان در شرکت ایران یاسا

با موافقت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد:
تبدیل وضعیت پرسنل مشمول طرح ایثارگران و جانبازان در شرکت ایران یاسا

به ميمنت اعياد شريف قربان و غدير، با موافقت مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، پرسنل مشمول طرح ایثارگران و جانبازان در شرکت ایران یاسا از قراردادی به رسمی تبدیل وضعیت شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ایران یاسا، با پیشنهاد مدیرعامل این شرکت و موافقت نعمت الله ترکی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، تغییر وضعیت پرسنل واجد شرایط به عنوان یکی از اولویت‌های این شرکت بررسی و انجام شد.

گفتنی است در همین راستا با دستور علی عشاقی، مدیرعامل شرکت ایران یاسا، با تبدیل وضعیت تعدادی از همکاران مشمول (از پیمانی به قراردادی) طبق آئین نامه های داخلی شرکت با احتساب و تجمیع تمامی سنوات خدمت قبلی موافقت و احکام آنها در تیرماه 1402 صادر شد.