خبر

تبدیل مجوزهای کاغذی ایران یاسا به مجوزهای الکترونیکی با شناسه یکتا

تبدیل مجوزهای کاغذی ایران یاسا به مجوزهای الکترونیکی با شناسه یکتا

به گزارش روابط عمومی و بین الملل این شرکت، تمامی مجوزهای گروه محصولات ایران یاسا و پروانه های کاربردی استاندارد به همت مدیریت واحد کنترل و کیفیت شرکت در درگاه ملی مجوزها ثبت نام و مراحل قانونی آن طی و شناسه یکتا دریافت نمودند. گفتنی است تبدیل مجوزهای کاغذی بنا بر درخواست وزارت اقتصاد و دارائی از تمامی فعالان اقتصادی و بر اساس حکم تبصره 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها بوده تا همه مجوز های کاغذی به مجوز الکترونیکی با شناسه یکتا تبدیا شوند.