خبر

ایجاد شغل با یک میلیون تومان؟!

بازدید وزیر کار از نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر:

 

صاحبان مشاغل کم سرمایه‌بر خطاب به وزیر کار:

🔹برای شروع کار به ۲میلیون تومان سرمایه نیاز است؛ حتی با #یک_میلیون تومان هم می‌شود آغاز کرد!

 

ویدیوی این بازدید را تماشا کنید :