خبر

انتصاب جناب آقای مهندس پرستار به سمت سرپرست معاونت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

انتصاب جناب آقای مهندس پرستار به سمت سرپرست معاونت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

انتصاب جناب آقای مهندس پرستار به سمت سرپرست معاونت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

برای دیدن تصاویر این خبر اینجا کلیک کنید