خبر

انتصاب آقای مهندس علی بدری به سمت سرپرست مدیریت فنی و مهندسی

انتصاب جناب آقای علی بدری به سمت سرپرست مدیریت فنی و مهندسی

انتصاب آقای مهندس علی بدری به سمت سرپرست مدیریت فنی و مهندسی

برای دیدن تصاویر این خبر اینجا کلیک کنید