بلاگ

اخذ گواهینامه رتبه بندی تحقیق و توسعه توسط شرکت ایران یاسا

اخذ گواهینامه رتبه بندی تحقیق و توسعه توسط شرکت ایران یاسا

اخذ گواهینامه رتبه بندی تحقیق و توسعه توسط شرکت ایران یاسا

به گزارش روابط عمومی و بین الملل این شرکت، برای اولین بار ایران یاسا موفق به اخذ گواهینامه رتبه بندی تحقیق و توسعه با رتبه 2 (پیشرفته) در حوزه‌ی صنایع شیمیایی و پلیمیری گردید.
گفتنی است اخذ این گواهینامه بنابر ارزیابی فنی و راهبردی انجام گرفته در حوزه های توانمندی فناورانه و تحقیق و توسعه توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت از واحد تحقیق و توسعه ایران یاسا بوده است.
در متن این گواهینامه آمده است:
بنابر ارزیابی های فنی و راهبردی انجام گرفته بدینوسیله گواهینامه توانمندی تحقیق و توسعه با رتبه 2 (پیشرفته) در حوزه صنایع شیمیایی و پلیمیری، به شرکت ایران یاسا تایر و رابر، به شناسه ملی 10100440525 اعطاء می گردد.
امید است این شرکت با اتکاء به توانمندی تحقیق و توسعه، در راستای توسعه فناوری کشور نقش ارزنده ای ایفا نماید.