اخبار برون سازمانی

اخذ گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی

اخذ گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی

به گزارش روابط عمومی و بین الملل ایران یاسا، در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی و الزام تولید، وارد و صادر کنندگان فرآورده‌های تایر و تیوب در خصوص رعایت استاندارد ملی ایران بر اساس رویه اجرایی هر ساله، در سال ۱۴۰۲ نیز به همت مدیریت بهداشت، ایمنی و انرژی در راستای تولید محصول با کیفیت و عرضه بین المللی با مصرف انرژی (مطابق با استاندارد) موفق به اخذ گواهی انطباق معیار مصرف انرژی شد.