مناقصه و مزایده

آگهی مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، شرکت ایران یاسا تایر و رابر و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت11:30صبح روز یکشنبه مورخ 06/03/1403در محل سالن خلیج فارس شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس:تهران ونک پارک خیابان 20 متری گلستان خیابان 20 متری زرتشتیان پلاک 11 طبقه همکف برگزار میگردد حضور به هم رسانند.