مناقصه و مزایده

مناقصه پ-402 غلطک لاستیک سازی

مناقصه پ-402 غلطک لاستیک سازی

مناقصه پ-402

غلطک لاستیک سازی

شرکت ایران یاسا در نظر دارد، تهیه یک غلطک لاستیک سازی 22 اینچ را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

 

آگهی فراخوان - شماره مناقصه پ-402