مناقصه و مزایده

مزایده پ-402  اقلام ضایعاتی مازاد

مزایده پ-402  اقلام ضایعاتی مازاد

مزایده پ-402 اقلام ضایعاتی مازاد

شرکت ایران یاسا تایر و رابر  در نظر دارد با استناد به مصوبه کمیسیون معاملات شماره 13-402 در نظر دارد، اقلام ضایعاتی مازاد را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

 

آگهی فراخوان شماره مزایده پ/402

 

جهت دریافت راهنما و سایر شرایط شرکت در مزایده شماره پ/402 فروش اقلام مازاد و ضایعاتی کلیک فرمایید