مناقصه و مزایده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

با عنایت به مجوز شماره DPM-IOP-02A-259مورخ 25/11/1402 سازمان بورس واوراق بهادار، مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایران یاسا تایر ورابر(سهامی عام) به شماره ثبت 6590 و شناسه ملی 10100440525 در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 19/12/1402 درمحل سالن خلیج فارس شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس تهران ونک پارک خیابان 20 متری گلستان خیابان 20 متری زرتشتیان پلاک 11 طبقه همکف تشکیل می­گردد.

از سهامداران محترم و وکلا یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.