اخبار داخلی ایران یاسا

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

اطلاعیه

بدینوسیله از کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت ایران یاسا تایر و رابر و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در روز یکشنبه مورخه 1401/04/05 ساعت 10 صبح در محل سالن خلیج فارس صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس : تهران، ونک پارک، خیابان 20 متری گلستان، خیابان 20 متری زرتشتیان، پلاک 11 برگزار می گردد حضور به هم رسانند .

 

مشاهده آگهی