مناقصه و مزایده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ایران یاسا تایر و رابر و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند1402، راس ساعت 9:30 صبح روزیکشنبه مورخ06/03/1403 در محل سالن خلیج فارس شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس: تهران، ونک پارک، خیابان 20 متری گلستان، خیابان 20 متری زرتشتیان، پلاک 11، طبقه همکف برگزار میگردد حضور به هم رسانند.