امروز: چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت

نمایندگان داخلی

 • دفتر سازمان فروش

  • نام و نام خانوادگی: مدیر فروش و بازاریابی
  • تلفن: 65609100 (021)
  • استان: تهران شهر:تهران
  • پست الکترونیک:
  • آدرس: تهران، کیلومتر 12 جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح)، کیلومتر 2 جاده شهریار، کارخانه ایران یاسا، دفتر سازمان فروش