امروز: جمعه 9 خرداد 1399 ساعت
  • شعار سال
  • تنها تولید کننده تایر آفرود
  • اولین تولید کننده تایرهای تیوبلس در ایران

روش اخذ نمایندگی

فرم اخذ نمایندگی
*نام و نام خانوادگی:
*متولد:
*صادره از
*میزان تحصیلات:
*تلفن همراه:
*کد ملی:
*نشانی و تلفن محل کار:
*نشانی و تلفن محل سکونت:
*سابفه کار با یاسا:
شماره حساب بانکی معتبر:
آدرس و شماره تماس معرف:
جواز کسب مرتبط:
سابفه فعالیت:
اسناد ملکی معتبر:
استان یا شهرهای تحت پوشش:
تعداد مشتری های تحت پوشش:
وثائق ملکی:
کد امنیتی:
s