امروز: پنجشنبه 6 تیر 1398 ساعت
 • تنها تولید کننده تایر آفرود
 • سال 98 رونق تولید

 • چطور می تونم با استفاده از شماره تایر قطر خارجی لاستیک رو پیدا کنم؟

  با ذکر یک مثال توضیح داده می شود .
  تایر 17-130/70
  130 عرض مقطع تایر به میلی متر
  70 نسبت منظر تایر یعنی باید 0.7*130 شود تا ارتفاع مقطع تایر بدست آید که می شود 91 میلی متر
  17 اینچ هم که قطر رینگ است که اگر به میلی متر تبدیل شود می شود 432 میلی متر
  پس اگر تایر را از کنار نگاه کنیم و بخواهیم قطر خارجی آن را حساب کنیم می شود 91+91+432=614 میلی متر
  البته نکته مهم این است که ابعاد تایر رینگ نشده با رینگ شده تحت بار و بدون بار متفاوت است.
   

فرم ارسال پرسش

* نام:
* پست الکترونیک:
* پرسش:
* کد امنیتی: