حضور شرکت ایران یاسا در چهارمین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر کشور واقع در محل نمایشگاه بین المللی تهران
شرکت ایران یاسا تایر و رابر در راستای معرفی دستاوردها ، برنامه ها و معرفی محصولات خود به عنوان بزرگترین قطب صنعتی منطقه شهریار در چهارمین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر کشور حضور یافت .


1- استقبال بازدیدکنندگان2- جشنواره اقوام در غرفه ایران یاسا
تاریخ درج:25 مرداد 1398