امروز: چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت

مراحل مختلف خرید حق تقدم سهام

مراحل مختلف خرید حق تقدم سهام

قابل توجه سهامداران محترم

مراحل مختلف خرید حق تقدم سهام

 1- سـهامداران محترم برای خرید حق تقدم سهام  می توانند با در دست داشتن کارت ملی خود به یکی از شعب بانک اقتصاد نوین مراجعه و مبلغ حق تقدم خود را به شماره حساب

  2- 2025542- 4- 157 پرداخت نموده و فیش واریزی را به آدرس شرکت ایران یاسا ارسال نمایند .

2- باتوجه به انتـشار آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت ایران یاسا طی روزهای آتی و ارسـال گواهینامه حق تقدم به درب منازل سهامداران محترم ، پس از تکمیل برگه ، همراه با فیش واریزی از طریق ادارات پست به آدرس شرکت ایران یاسا ارسال فرمایند .

* سهامدارانی که آدرس و کدپستی خود را تاکنون به شرکت اعلام نکرده اند تا تاریخ 1398/12/01 

فرم مربوطه را از اینجا  دریافـت و پس از تکمـیل به شماره 65606835 فکـس نمایند تا در اسرع وقت برگه گواهی حق تقدم  ایشان ارسال گردد. *: کلـیه سهامداران محترم می تواننـد با در دست داشتن کارت ملی و کد بورسی  طبق  جدول زمانبندی پرداخت سود سهام به یکی از شعب بانک صادرات مراجعه و سود سال 1397 خود را دریافت نمایند.

آدرس شرکت تهران – کیلو متر 12 جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح )- کیلومتر 2 جاده شهریار  کدپستی : 3359761348

فرم مشخصات سهامداران

جدول زمانبندی پرداخت سود سهام

                                                                                                    

با تشکر

واحد سهام شرکت ایران یاسا تایر و رابر


تاریخ درج:5 بهمن 1398