امروز: پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت
  • تنها تولید کننده تایر آفرود
  • سال 98 رونق تولید
  • اولین تولید کننده تایرهای تیوبلس در ایران
  • ولادت امام موسی کاظم

فروش اقلام ضایعاتی ، مازاد و راکد

فروش اقلام ضایعاتی ، مازاد و راکد
آگهی فراخوان
شماره مزایده پ - 97
شرکت ایران یاسا تایر و رابر با استناد مصوبه  کمیسیون معاملات 23-97 مورخ 1397/09/05در نظر دارد ، اقلام ضایعاتی ، مازاد و راکد (انواع الکتروموتور) را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
نام سازمان مزایده گزار: شرکت ایران یاسا تایر و رابر(سهامی عام)
موضوع مزایده: فروش اقلام ضایعاتی ، مازاد و راکد(به شرح اسناد مزایده)
تاریخ دریافت اسناد مزایده و زمان بازدید: روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 14و1397/11/13 پایان وقت اداری
مهلت تحویل اسناد مزایده: پاکت اسناد بایستی به صورت درب بسته ،لاک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/11/16 تا ساعت14:30تحویل واحد حراست گردد.
زمان بازگشایی پاکت مزایده: بازگشایی پاکت استعلام قیمت روز چهارشنبه مورخ 1397/11/17
محل دریافت اسناد مزایده:تهران کیلومتر12جاده قدیم کرج ،کیلومتر 2 جاده شهریار نرسیده به شهرک سعید آباد شرکت ایران یاسا ،واحد خدمات و پشتیبانی
میزان سپرده شرکت در مزایده: 20 درصد قيمت پيشنهادي مجموع اقلام مورد درخواست شرکت کننده در مزایده مي‌باشد.
* شرکت ایران یاسا در رد یا قبول یا کلیه پیشنهادات در هر مرحله از مزایده  بنا به هر علت مختار می باشد.
* شرکت ایران یاسا حق دارد در هر مرحله ، نسبت به ابطال مزایده و برگزاری مزایده مجدد اقدام نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت ایران یاسا )آدرس iranyasa.ir (یا  شماره تلفن : 30 – 65607028 داخلی 227 واحد  کارپردازی و امور عمومی تماس حاصل فرمائید.
 
 
 
 
 
تاریخ درج:9 بهمن 1397