امروز: پنجشنبه 6 تیر 1398 ساعت
  • تنها تولید کننده تایر آفرود
  • سال 98 رونق تولید

تقدیر کمیته انتخاب صنعت و خدمات سبز از ایران یاسا

تقدیر کمیته انتخاب صنعت و خدمات سبز از ایران یاسا

تقدیر کمیته انتخاب صنعت و خدمات سبز از ایران یاسا


کمیته انتخاب صنعت و خدمات سبز سازمان محیط زیست کشور، با اهداء لوحی از شرکت ایران یاسا بعنوان واحد صنعتی قابل تقدیر کشور در سال 95 ، تقدیر بعمل آورد.
به گزارش روابط عمومی ایران یاسا، کمیته انتخاب صنعت و خدمات سبز با حضور داوران ایرانی و خارجی با بررسی تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان استان تهران، شرکت ایران یاسا را واجد دریافت لوح تقدیر صنعت سبز دانسته و از این شرکت قدردانی کرد.
 برپایه همین گزارش در بخشی از لوح تقدیر اعطایی اظهار امیدواری شده است تا با مدیریت زیست محیطی، گامی موثر در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست برداشته و این ودیعه را سالم و پاک به نسل های بعدی تحویل دهند. 


تاریخ درج:7 اسفند 1396