امروز: دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت
  • تنها تولید کننده تایر آفرود
  • سال 98 رونق تولید

تسلیت حادثه دلخراس سیل

تسلیت حادثه دلخراس سیل
حادثه دلخراش سیل در برخی  استان های کشور و خسارات آن و جانباختن تعدادی 
از هم میهنان عزیز را تسلیت عرض نموده و از خداوند رحمت و مغفرت
 و گشایش در امور را مسئلت می نمائیم
تاریخ درج:3 فروردین 1398