امروز: سه شنبه 12 فروردین 1399 ساعت
  • تنها تولید کننده تایر آفرود
  • اولین تولید کننده تایرهای تیوبلس در ایران
  • روز جمهوری اسلامی ایران

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت ایران یاسا تایر و رابر ( سهامی عام)

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت ایران یاسا تایر و رابر ( سهامی عام)

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت ایران یاسا تایر و رابر ( سهامی عام)  ثبت شده به شماره 6590 و شناسه ملی 10100440525


به اطلاع می‌ رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایران یاسا تایر و رابر(سهامی عام)، مورخ 1398/10/23 و مجوز شماره 069-552325 /984 مورخ 1398/08/26 و مجوز تمدید مهلت افزایش سرمایه شماره 011-552325 /985  مورخ 1398/10/15 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 600.000.000.000 ریال به مبلغ 900.000.000.000 ریال، منقسم به 900.000.000 سهم 1.000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:
1.    سرمایه فعلی شرکت:                                                                   600.000.000.000 ریال
2.    مبلغ افزایش سرمایه:                                                                   300.000.000.000 ریال
3.    مبلغ سرمایه پس از افزایش:                                                        900.000.000.000 ریال
4.    ارزش اسمی هر سهم:                                                                                          1.000 ریال
5.    تعداد سهام عرضه شده:                                                                      300.000.000 سهم
6.    نوع سهم:                                                                                                                          عـادی با نـام
7.    محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:
•    300.000.000.000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران
8.    موضوع افزایش سرمایه:
اجرای طرح توسعه تایرهای نسل دوم
9.    به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 1398/10/23 تعداد 50 حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌ گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم‌ های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.
10. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌ توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
11.  مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌ باشد.
12. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:
سهامداران می‌ بایست مبلغ تعیین شده در گواهی حق تقدم خرید سهام جدید بابت بهای سهام را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می‌ باشد، به حساب شماره 2-2025542-4-157 این شرکت نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بازار استیل – کد 157 واریز کرده و رسید بانکی مربوطه، به انضمام گواهی حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی تهران، کیلومتر12جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح)، کیلومتر2 جاده شهریار، شرکت ایران یاسا تایر و رابر  (سهامی عام) کد پستی 3359761348 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران، کیلومتر 12 جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح)، کیلومتر 2 جاده شهریار شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) کد پستی 3359761348 تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می‌ باشد.
13.    در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه  سهامداران می‌ توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌ بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
14.    حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم‌ های ایجاده شده توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
نکات مهم:
•    مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر است
•    ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌ ها باشد متضرر گردیده‌ اند.
•    ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ ها یا طرح‌ های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
•    با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ ها به ثبت خواهد رسید.

هیئت مدیره شرکت ایران یاسا تایرو رابر (سهامی عام)
تاریخ درج:5 بهمن 1398