امروز: یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت

استانداردها و گواهینامه ها

 • سال
  1395
  • تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان
 • سال
  1394
  • نشان ویژه حامیان محیط زیست
  • واحد تولیدی نمونه اداره کل استان تهران
  • تندیس برترین شرکت های ایران-TOPEX
  • واحد نمونه استاندارد و کیفیت استان تهران
 • سال
  1393
  • 4 دوره صادر کننده نمونه