امروز: جمعه 9 خرداد 1399 ساعت
 • شعار سال
 • تنها تولید کننده تایر آفرود
 • اولین تولید کننده تایرهای تیوبلس در ایران

افتخارات

 ردیف  شرح  سال اخذ

1

واحد نمونه  استان تهران 1382

1382

2

گواهینامه رعابت حقوق مصرف کنندگان - سال 1383

1383

3

تندیس صادرکننده نمونه 1386

1386

4

نمایشگاه دمشق - 1386

1386

5

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 1386

1386

6

واحد نمونه استاندارد سال 1387

1387

7

واحد نمونه استاندارد 1387

1387

8

تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان 1387

1387

9

واحد نمونه استاندارد استان تهران 1387

1387

10

گواهی استفاده داوطلبانه آرم استاندارد-1387

1387

11

GOLDEN AWARD 2009

1387

12

انجمن تخصصی مرکز  و توسعه صنایع معادن

1387

13

واحد نمونه استاندارد استان تهران

1387

14

لوح 5 همایش ملی لاستیک

1387

15

نمایشگاه تخصصی برند  سال 1388

1388

16

همایش استانی کارگران نمونه سال 1388

1388

17

گواهینامه صد شرکت برتر ایران 1388

1388

18

صادرکننده نمونه استان تهران 1389

1389

19

گواهینامه صد شرکت برتر سال 1389

1389

20

همایش فرصت های سرمایه گذاری شهریار - 1389

1389

21

صادرکننده برتر استان تهران 1389 (فرمانداری شهریار)

1389

22

همایش توسعه و فرصتهای سرمایه گذاری -1389

1389

23

لوح یک صد شرکت برتر ایران 1390

1390

24

واحد نمونه استاندارد و کیفیت  1390

1390

25

صادرکننده نمونه استان تهران 1390

1390

26

تندیس دیموند 1390

1390

27

واحد نمونه استاندارد کیفیت 1390

1390

28

صادرکننده نمونه استان تهران 1390

1390

29

لوح همایش نمایندگان ایران یاسا 1390

1390

30

کارآفرینی سال 1390

1390

واحد نمونه کیفیت

1390

32

سمینار سالانه مدیریت مصرف انرژی 1390

1390

33

5 جشنواره ملی بهره وری 1391

1391

34

صد شرکت برتر - سال 1391

1391

35

بسیج - 1391

1391

36

مشتری نمونه سال 92 پتروشیمی

1392

37

پنجمین همایش بهره وری 1392

1392

38

صادرکننده نمونه استان تهران 1392

1392

39

هفتمین همایش ملی بهره وری1392

1392

40

صادرکننده نمونه - سال 1392

1392

41

صادرکننده نمونه - سال 92 (سازمان توسعه تجارت )

1392

42

مدیر موفق و نمونه بسیجی 1392

1392

43

واحد تولیدی اداره کل استاندارد استان تهران 1392

1392

44

تندیس تاپیکس

1392

45

تندیس صادرات سازمان توسعه تجارت-1392

1392

46

تندیس طلایی نشان استاندارد 1393

1393

47

صادرکننده نمونه 1393

1393

48

همایش فرصتهای سرمایه گذاری شهریار 1393

1393

49

تقدیرنامه پیک مصرف سال 93

1393

50

کارت بازرگانی زرین - سال 1393

1393

51

صد شرکت برتر - 1393

1393

52

10 کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری - 1393

1393

53

نشان عالی بهبود تجارب 1393

1393

54

نشان عالی ملی کیفیت و بهره وری - 1393

1393

55

اجلاس حامیان محیط زیست 1393

1393

56

نشان کیفیت و بهره وری دهمین کنفرانس-1393

1393

57

تقدیرنامه نشست راهکارهای ایران -هند

1393

58

لوح عالی تجارب بهبود بهره وری

1393

59

گواهینانه رتبه زرین کارت بازرگانی 1394

1394

60

دومین نمایشگاه رایدکس سال 1394

1394

61

روزجهانی کارگر - سال 1394

1394

62

نشان مسئولیت پذیری اجتماعی - سال 1394

1394

63

لوح و تندیس سومین اجلاس مشترک راه و شهرسازی 1395

1395

64

لوح سازمان بهزیستی شهریار 1395

1395

65

20مین نمایشگاه صنعت خودرو سال 1395

1395

66

لوح بسیج - 1395

1395

67

لوح واحد صنعتی قابل تقدیر محیط

1395

68

لوح تقدیر انجمن صنعت موتور

1395

69

مشتری برتر بانک صادرات 1396

1396

70

تندیس دیموند 96

1396

71

لوح سپاس هیئت اتوموبیل رانی استان تهران 1396

1396

72

لوح و کاپ مسابقات قهرمانی کشور در میبد یزد 1396

1396

73

لوح سپاس هیات موتورسواری- سال 1396

1396

74

اسپانسری هیات موتورسواری- سال 1396.

1396

75

تقدیر نامه وزارت صنعت معدن و تجارت در کاهش آلاینده های زیست محیطی-1396

1396

76

لوح سپاس هیات موتورسواری و اتومبیل رانی -آقای نوروزی

1396

77

کنگره سراسری برندملی 1397

1397

78

تقدیر نامه کنگره سراسری برند ملی افتخار ملی 1397

1397

79

واحد نمونه HSE استان تهران

1398

80

شورای اسلامی کار نمونه استان تهران

1398

 • سال
  1397
  • تقدیر نامه کنگره سراسری برند ملی افتخار ملی سال 1397
 • سال
  1393
  • دومین جشنواره بهره وری
  • 10 کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری سال 1393
  • لوح سپاس واحد نمونه استاندارد استان تهران سال 1393
 • سال
  1392
  • برترین شرکت های ایران سال 1392
  • هفتمین همایش ملی بهره وری سال 1392
  • 5 دوره جایزه ملی بهره وری سال 1392
  • واحد تولیدی اداره کل استاندارد استان تهران سال 1392
  • صادرکننده نمونه سال 1392
 • سال
  1390
  • واحد نمونه استاندارد و کیفیت استان تهران سال 1390
 • سال
  1389
  • صادرکننده نمونه سال 1389
 • سال
  1387
  • واحد نمونه استاندارد استان تهران سال 1387
  • رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1387
 • سال
  1386
  • گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1386
  • صادرکننده نمونه سال 1386
 • سال
  1383
  • گواهینامه رعابت حقوق مصرف کنندگان سال 1383
 • سال
  1382
  • واحد نمونه استاندارد استان تهران سال 1382