امروز: جمعه 31 فروردین 1397 ساعت

اعضای هیئت مدیره

 • دکتر حمید ادبی
  • رئیس هیئت مدیره
  • دکتر حمید ادبی
 • مهندس جعفرعلی نوروزی
  • نائب ریس هیئت مدیره و مدیرعامل
  • مهندس جعفرعلی نوروزی
 • مهندس سعادت بهرامی
  • عضو موظف هیئت مدیره
  • مهندس سعادت بهرامی
 • دکتر شاهپور عیدی وندی
  • عضو هیئت مدیره
  • دکتر شاهپور عیدی وندی
 • دکتر عطاء معروفخانی
  • عضو هیئت مدیره
  • دکتر عطاء معروفخانی