امروز: چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت

اعضای هیئت مدیره

 • آقای سعید حافظی بافتی
  • رئیس هیئت مدیره
  • آقای سعید حافظی بافتی
 • آقای ارسلان امتعلی
  • نائب ریس هیئت مدیره و مدیرعامل
  • آقای ارسلان امتعلی
 • آقای جعفر سه دهی
  • عضو موظف هیئت مدیره -معاونت مهندسي و توليد
  • آقای جعفر سه دهی
 • آقای شاهپور عیدی وندی
  • عضو هیئت مدیره
  • آقای شاهپور عیدی وندی
 • آقای عطاء معروفخانی
  • عضو هیئت مدیره
  • آقای عطاء معروفخانی