امروز: یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت

اعضای هیئت مدیره

 • مهندس سعید حافظی بافتی
  • رئیس هیئت مدیره
  • مهندس سعید حافظی بافتی
 • مهندس ارسلان امتعلی
  • نائب ریس هیئت مدیره و مدیرعامل
  • مهندس ارسلان امتعلی
 • مهندس جعفر سه دهی
  • عضو موظف هیئت مدیره -معاونت مهندسي و توليد
  • مهندس جعفر سه دهی
 • دکتر شاهپور عیدی وندی
  • عضو هیئت مدیره
  • دکتر شاهپور عیدی وندی
 • دکتر عطاء معروفخانی
  • عضو هیئت مدیره
  • دکتر عطاء معروفخانی