امروز: پنجشنبه 6 تیر 1398 ساعت
 • تنها تولید کننده تایر آفرود
 • سال 98 رونق تولید

اعضای هیئت مدیره

 • آقای مهندس سعید حافظی بافتی
  • رئیس هیئت مدیره
  • آقای مهندس سعید حافظی بافتی
 • آقای مهندس ارسلان امتعلی
  • نائب ریس هیئت مدیره و مدیرعامل
  • آقای مهندس ارسلان امتعلی
 • آقای مهندس جعفر سه دهی
  • عضو موظف هیئت مدیره -معاونت مهندسي و توليد
  • آقای مهندس جعفر سه دهی
 • آقای دکتر شاهپور عیدی وندی
  • عضو هیئت مدیره
  • آقای دکتر شاهپور عیدی وندی
 • آقای دکتر عطاء معروفخانی
  • عضو هیئت مدیره
  • آقای دکتر عطاء معروفخانی